sessies // programma's // seminars

De sessies van Ateliers zijn prima voor een frisse geest die goed wil reageren op ambiguïteiten en onzekerheden.

Aan die referentie werken we, met betekenisgeving. En het besef dat voorkeuren en keuzes, ideeën over wat we passend en relevant vinden, gekleurd/gefilterd zijn door onze omgeving/context.

Ook afstand nemen van polarisatie en tekorten, en mogelijkheden zien, versterken die veerkracht.