Schaarbeekse Herberg

Schaarbeekse Herberg

De Schaarbeekse Herberg, dat is al 95 jaar …
… informeel ontmoeten van collega-leidinggevenden uit de Beweging
… bewonderende aaaah’s en ooooh’s voor projecten uit de Beweging
… veel dingen met eren: ventileren, enthousiasmeren en inspireren
… ‘Kom, we drinken er nog ene op!’

PROGRAMMA

Er hangt iets in de lucht
Luchtkwaliteit binnen en buiten

Propere lucht is booming business. Schets van tendensen inzake luchtkwaliteit met korte voorstellingen van projecten binnen en buiten de Beweging. Met afrondend panelgesprek en vragen door de toehoorders.

Ongrijpbaar zwevend in de lucht
Burgerparticipatie versus middenveld

Burgerinitiatief en burgerparticipatie, meestal dankzij, soms ondanks sociale organisaties. Van buurt- en zorgcomités tot energiecoöperatieven en inspraakplatformen. Hoe veranderen die initiatieven het maatschappelijk weefsel. En hoe kunnen kleine en grote organisaties zich in dat kader organiseren? Omarmen, onzichtbaar steunen, afstoten? Concurreren of samenwerken?

Met twee voeten op de grond
Eyskens & Tobback

Twee dagen na de gemeenteraadsverkiezingen interviewt Knack-journalist Walter Pauli de Heren Ministers van Staat Louis Tobback en Mark Eyskens over de stembusslag. Wat betekent de uitslag voor sociaal beleid in onze steden en gemeenten? En hoe moet het middenveld en de vrienden van den Beweging de uitslag kaderen? Met mogelijkheid tot vraagstelling door de aanwezigen.