GIRAFF

Wat is GIRAFF*?

*GIRAFF staat voor Goed In Ruimte @ Foto & Film. Goed In Ruimte: Omdat we ons goed voelen in een buurt waar goed is nagedacht over de beschikbare ruimte. Foto & Film: Omdat GIRAFF met foto’s en filmpjes de toekomst van buurten wil verbeelden.

Stel je even voor: je stapt je huis uit om een paar boodschappen in de buurtwinkel te gaan doen. Je ziet een buur een boekje lezen op een bank in het parkje vlakbij. Je slaat een babbeltje en zwaait tussendoor naar een andere buur die voorbij komt gefietst. Wat verderop zijn kinderen aan het spelen. Je doet je boodschappen en stapt terug naar huis. Al die tijd heb je amper een auto gezien of gehoord. Te mooi om waar te zijn? Voor beweging.academie niet. Met de campagne GIRAFF wil de vormingsorganisatie van beweging.net burgers, verenigingen en andere lokale stakeholders prikkelen om de (publieke) ruimte in hun buurt anders te bekijken en groener, gezonder en socialer te maken. In dit boekje lees je hoe we het willen aanpakken.

Waarom meedoen?

Waarom je nek uitsteken en het gesprek aangaan over het ruimtegebruik in een buurt, wijk of gemeente? Hieronder vind je alvast drie redenen waarom je het zou kunnen doen.

1. Om leven in de buurt te brengen

Wanneer we de auto niet langer centraal stellen in ons ruimtelijk beleid krijgt de publieke ruimte nieuwe kansen. Straten en pleinen kunnen weer leefruimte worden, als woonstraat, leefstraat, erf of ‘shared space’. Kinderen kunnen er spelen en buren kunnen een babbeltje slaan. In een verkeersluwe omgeving met voldoende rustpunten kunnen ouderen en andere buurtbewoners met mobiliteitsbeperkingen zich autonoom verplaatsen en verpozen. En minder ruimte voor rijdende en stilstaande auto’s betekent meer plek voor groen en waterbuffers. Zeker voor wie geen tuin of terras heeft, is dat een verademing.

2. Omdat het goed is voor de gezondheid

Je directe omgeving beïnvloedt je gezondheid. Woon je in een autoluwe buurt met groen en voldoende ruimte om te fietsen en te wandelen? Dan zal je gezondheid er wel bij varen. Autoverkeer stoot immers fijn stof uit en veroorzaakt lawaaihinder. Wie veel met de auto rijdt, heeft bovendien een grotere kans op obesitas. Fietsen en wandelen daarentegen houdt je gezond en draagt bij tot schone lucht. Minder lawaai en groene, toegankelijke publieke ruimte in je buurt verbeteren dan weer je mentaal welbevinden.

3. Om de natuur een handje te helpen

De ruimte in Vlaanderen is versnipperd. Elke dag verdwijnt er open ruimte ter grootte van 12 voetbalvelden. Lintbebouwing en verkavelingen bepalen een groot deel van het Vlaamse landschap. Deze ‘urban sprawl’ brengt een hoge maatschappelijke kost met zich mee. De biodiversiteit neemt af. Toenemende verharding zorgt voor watertekort in tijden van droogte en wateroverlast bij hevige regen. Riolerings- en nutswerken kosten handenvol (publiek) geld. En er is de impact op onze mobiliteit. Voor veel verplaatsingen is de fiets amper een optie en openbaar vervoer is moeilijk efficiënt te organiseren. Koning Auto heerst dus nog steeds op vele wegen. We kunnen die trend keren door kernen in dorpen, gemeenten en steden te versterken en publieke ruimte socialer en groener in te vullen. Deze omslag zal het ook makkelijker maken om onze mobiliteit duurzamer te organiseren.