Ateliers voor werknemersvorming vzw is de syndicale vormingsinstelling van het ACV en Beweging.net. De missie van Ateliers is om mensen samen te brengen om hun kennis, inzichten en competenties te versterken.

Door versterking van competenties en expertises krijgen deelnemers meer greep op hun leef- en werkomgeving en kunnen ze constructief deelnemen aan het publieke debat rond levenskwaliteit, sociale, rechtvaardige en duurzame transitie, een eerlijke verdeling van inkomen en vermogen en de impact van digitalisering en robotisering op mens en samenleving.

Door ontmoeting slaan we bruggen tussen diverse groepen, door uitwisseling groeit begrip, samenwerking en een gedeelde visie op de samenleving en de toekomst.

Leergroepen groeien samen in het proces van zien, oordelen en handelen. Zo krijgt individuele drang naar actie en zeggenschap de kracht en de gedragenheid om maatschappelijke verandering vorm te geven.

Onze visie

Onze samenleving verandert voortdurend. Waar mensen samenleven, van de wijk over het werk tot de wereld, zijn afspraken en keuzes nodig. Wij geloven dat die het beste in overleg tot stand komen.

Daarom willen we mensen via vorming en ontmoeting versterken met kennis, competenties en expertise om deel te nemen aan een kwaliteitsvol overleg. Zo kunnen ze meer impact krijgen op hun leef- en werkomgeving.

Niet-formeel en informeel leren bereiken we het meest efficiënt en het meest effectief door in divers samengestelde groepen te vertrekken vanuit concrete ervaringen. We gaan aan de slag met wat deelnemers inbrengen, als startpunt, als uitwisseling en als aanknopingspunt voor vormingsinhouden.

We onderschrijven de Universele Rechten van de Mens. De samenleving willen we rechtvaardiger, socialer en duurzamer maken, met sterke betrokkenheid en zeggenschap van alle mensen.