De labs van Ateliers

Proefruimte met middelen voor innovatie

Praktijkvernieuwing gaat niet vanzelfsprekend en zeker niet vanzelf. Nieuwe praktijken ontkiemen en moeten hun plaats veroveren tegenover de vaste gewoonten en tegenover de bestaande praktijken.

Dat vraagt zorg en aandacht en om keuzes en inspanningen. Vast staat dat een vruchtbare voedingsbodem waarop praktijkvernieuwing kan groeien, een belangrijke succesfactor is.

Twee kernelementen spelen daarbij een rol:
ideeën verbinden en tijd gunnen.