Image

De labs van Ateliers

Driedaagse reflectie over vorming binnen de vakbeweging

Driedaagse reflectie over vorming binnen de vakbeweging

Praktijkvernieuwing gaat niet vanzelfsprekend en zeker niet vanzelf. Nieuwe praktijken ontkiemen en moeten hun plaats veroveren tegenover de vaste gewoonten en tegenover bestaande praktijken. Dat vraagt zorg en aandacht en om keuzes en inspanningen.

Evenals een vruchtbare voedingsbodem waarop praktijkvernieuwing kan groeien. Een kwestie van ideeën verbinden en tijd gunnen. De labs van Ateliers!


DOWNLOAD UITNODIGING

 

Ateliers in Space

Ateliers in Space

Dat is de vraag die we met geïnteresseerden, belanghebbenden en kritische sympathisanten aansnijden voor reflectie. Aanleiding is het nieuwe decreet over sociaal-cultureel volwassenenwerk, met nieuwe erkennings- en subsidiëringscriteria.

Een wake-up call? Een impuls voor meer dynamiek en innovatie binnen de sector? Iedereen wordt aangesproken om de ambities bij te stellen.

De Open Space formule, begeleid door Danny Wildemeersch, KU Leuven, geeft vorm aan de driedaagse reflectie. Open Space is een methodiek om gezamenlijk tot oplossingen te komen voor concrete uitdagingen.

Drie deskundigen inspireren de gesprekken: Guy Van Geys, KU Leuven – HIVA, Stijn Oosterlynck, UAntwerpen – OASES, en Gie Van den Eeckhaut, Thomas More Hogeschool – SOCIUS.

DOWNLOAD UITNODIGING